top of page
ZAJĘCIA PODSTAWOWE I SPECJALISTYCZNE
 
1. Zajęcia dydaktyczne.
Zajęcia podstawowe wg opracowanego przez MEN schematu, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2. Rytmika i gimnastyka na wesoło
​Rytmika stanowi podstawę metody i polega na odtwarzaniu przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała. jest nie tylko metodą umuzykalnienia, ale ma wszechstronne cele wychowawcze. Jednym z nich jest kształcenie uważnej, skoncentrowanej postawy dziecka w oczekiwaniu na polecenia muzyczne i kształcenie gotowości reakcji – szybkości, a w sumie rozwijanie aparatu mięśniowo – ruchowego i podporządkowanie go woli dziecka. Ponadto rytmika ma na celu kształcenie wielu dyspozycji typu intelektualnego: intensywności i podzielności uwagi, sprawnego spostrzegania, sprawnej pamięci, procesów porównywania i analizy, procesu myślenia prowadzącego do twórczych rozwiązań wyrażonych ruchem.
3. Zajęcia artystyczno – plastyczne
Zajęcia te pomagają dzieciom rozwinąć zdolności manualne i usprawnić pracę dłoni, co pomaga w późniejszej nauce pisania, rysowania, gry na instrumentach muzycznych.
Wszystkie wykonane przez dzieci prace są wypalane lub malowane i mogą być zabrane do domu w trwałej formie.
4. Koło teatralne
Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów,
wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.
5. Zajęcia kulinarne + savoir-vivre
Zajęcia są okazją do poznania podstawowych narzędzi kuchennych i zasad bezpiecznego posługiwania się nimi. Uczą dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania posiłków, kształtują umiejętność pracy w grupie. Program savoir-vivre realizowany jest przy pomocy ćwiczeń praktycznych, zabaw, zadań indywidualnych i grupowych, które ułatwią zapamiętywanie kluczowych zagadnień. Jego częścią będzie urządzenie przyjęcia, dzięki czemu dzieci będą umiały m. in. nakryć do stołu, witać i przedstawiać gości.
6. Edukacja ekologiczna
Celem ogólnym jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Edukacja ekologiczna sprzyja też rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych i osobowości, kształtuje cechy charakteru, potrzeby i zainteresowania.
7. Zajęcia Legomania
W trakcie zajęć dzieci przebywają i bawią się w grupie rówieśników. Do zabawy wykorzystujemy m.inn. klocki LEGO Duplo, które pozwalają na harmonijny rozwój dziecka. Zabawa klockami rozwija wyobraźnię, sprawność manualną, koordynację wzrokową i kreatywność.
8. Zabawy z Chustą Klanzy
Chusta umożliwia zabawę z dziećmi w każdych warunkach; bezpieczną zabawę, integrację grupy bez względu na wiek uczestników, pobudzanie wyobraźni, możliwość ćwiczenia refleksu, zwinności i spostrzegawczości, zabawy dynamiczne i statyczne; czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie.
1. Bajkoterapia
Bajkoterapia jest rozwiązaniem dla rodziców dzieci przeżywających trudne emocje, z którymi nie mogą sobie one poradzić. Małe dzieci, do których kierowana jest ta metoda pracy terapeutycznej, często przeżywają lęki związane miedzy innymi z rozłąką z rodzicami, nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi i innymi sytuacjami, które stanowią dla nich źródło silnego stresu. Innym zastosowaniem bajek terapeutycznych jest edukacja dziecka, dotycząca wzorców i norm uznawanych w danej społeczności oraz podstawowych wartości moralnych. Poprzez bajkę dziecko uczy się, jak należy postępować, co jest dobre, a co złe, oraz jakie mogą być konsekwencje niektórych niepożądanych postaw i zachowań. Dodatkową rolą, jaką spełnia bajkoterapia jest funkcja relaksacyjna. Bajki terapeutyczne przedstawiają znany dziecku i lubiany przez nie świat, w którym czuje się ono akceptowane i bezpieczne.
2. Muzykoterapia
Rola piosenek w ogólnym i muzycznym rozwoju dziecka stawia śpiew na czołowym miejscu wśród pozostałych form wychowania muzycznego w przedszkolu. Dzięki różnorodności charakteru i nastroju śpiewanych piosenek wzbogaca się świat uczuć dziecka, kształtuje postawa estetyczna.
3. Arteterapia
Terapia ta wpływa na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga również uzewnętrznić emocje, pragnienia, myśli.
Podczas zajęć zmianie ulega sposób odbioru świata. Uczeń dowiaduje się, że każda emocja, nawet przykra, nie trwa wiecznie, przemija. Dziecko nabiera dystansu do swoich uczuć i przeżyć, staje się dojrzalsze i spokojne.
4. Zajęcia „terapia małej ręki”
Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania. Terapia polega na wykonywaniu rozmaitych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka i ich doskonaleniu. Terapia uczy też cierpliwości i koncentracji uwagi.
5. Relaksacja
Ćwiczenia relaksacyjne mają na celu zmniejszenie stanu napięcia psychicznego oraz wywołanie odprężenia.
  • Wix Facebook page
bottom of page