top of page
UWAGA  Ruszyły zapisy na rok 2024/2025 !!!
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI
ul. Osmańczyka 22 i ul. Rudnickiego 3A (przedłużenie ul. Obrońców Tobruku)
        KLIKNIJ :
 
Artystyczno-Językowe Super Przedszkola posiadają wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
o numerach 377/PN/14 i 517/PN/19 prowadzonej przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kuratorium Oświaty.
edukacji logo 2020 1500.jpg

ARTYSTYCZNO

JĘZYKOWE​

"SU​​​PER

PRZEDSZKOLE"

Super Przedszkole przyjmuje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Witamy w Super - Przedszkolu !!!

Niepubliczna placówka "Super-Przedszkole" to całodobowe, nowoczesne , wyjątkowe miejsce zapewniające każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo.
Super-Przedszkole oferuje bogaty program zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych oraz specjalistycznych inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowych umiejętności, otwartości na świat i drugiego człowieka oraz samodzielności w myśleniu i działaniu.
Oferujemy:
- dużą, nowoczesną salę ze sprzętem audiowizualnym,
- monitory interaktywne, magiczny dywan interaktywny,
- sektor Integracji Sensorycznej, sektor edukacyjny
- specjalistyczną kadrę :)
Super-Przedszkole oferuje opiekę 5 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek - 7.00 - 17.30 

Super-Przedszkole oferuje zajęcia korekcyjno - kompensacyjne/reedukacyjne

i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

​​Zajęcia podstawowe i specjalistyczne
odbywajace się w Super Przedszkolu :))
Zajęcia podstawowe
(w ramach czesnego )
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone w języku  angielskim 
- glottodydaktyka
- zajęcia dydaktyczne (realizacja podstawy programowej MEN )
- rytmika / gimnastyka na wesoło
- zajęcia artystyczno - plastyczne
- koło teatralne
- zajecia kulinarne + savoir-vivre
- edukacja ekologiczna
- zabawy z Chustą Klanza
- zajęcia Legomania
- wycieczki, teatrzyki
- rodzinne imprezy integracyjne
- wszystkie 6-latki objęte są programem przygotowującym do nauki w szkole 
- badania przesiewowe
- badanie gotowości szkolnej
Zajęcia specjalistyczne
( w ramach czesnego )
- zajęcia w Sali Doświadczania Światła
- dogoterapia i felinoterapia
- sensoplastyka
- bajkoterapia
- codzienne zajęcia z języka angielskiego
( 2x w ciągu dnia )
- muzykoterapia/arteterapia
- terapia małej ręki
- relaksacja
- grupowe ćwiczenia i zabawy logopedyczne
- zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej
 
pfr_edited.jpg
  • Wix Facebook page
bottom of page